دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۰۷:۱۵

معرفی

 

بنام خدا

اهداف ساخت و ارائه اطلاعات روی این سایت عبارتند از:

1- آموزش کلیه رشته ها مختلف
2- آموزش کلیه رشته های مدیریت و بازرگانی
3- ارائه خدمات آموزش به کلیه سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی
4- ارائه خدمات مشاوره در زمینه مدیریت به شرکتهای خصوصی و سازمانهای دولتی

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مهرداد صحرایی می باشد.