دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۰۷:۲۵

معرفی کتابهای فروش

 معرفی کتابهای فروش:

مدیریت صنعتی

اکبر شاه کرمی

دیوید هیلیر

اصول و فنون موفقیت در فروش

1

نسل نو اندیش

محمد راد

استفان هیمن
رایان سانچز

تاکتیک های فروش (چاپ دوم 1388)

2

نسل نو اندیش

محمد راد

استفان هیمن
رایان سانچز

استراتژی فروش

3

سیته

عطیه بطحایی

مایکل کارسون

فروشندگان خاموش

4

سیته

دکتر احمد روستا

جفری گیتومر

گنجینه فروش (چاپ دوم 1388)

5

 

 

 

 

6

رسا

-

پرویز درگی

مدیریت فروش و فروش حضوری

7

آسیم

مهدی قراچه داغی

برایان تریسی

روانشناسی فروش

8

راشین

کورش طارمی

برایان تریسی

رموز فروش موفق

9

کتابسرای تندیس

طوبی یکتایی

پرومود باترا

راه های ساده برای جذب مشتری

10

کتابسرای تندیس

طوبی یکتایی

پرومود باترا

راه های ساده برای شاد کردن مشتری

11

کتابسرای تندیس

طوبی یکتایی

پرومود باترا

راه های ساده برای مدیریت خدمات به مشتری

12

کتابسرای تندیس

طوبی یکتایی

پرومود باترا

راه های ساده برای شغل شریف فروشندگی

13

راه بین

هومن مجردزاده کرمانی

رابرت ال شوک

هر فروشنده باید بداند

14

قدیانی

علی ضرغام

پاتریک فورسایت

101 راه برای افزایش فروش

15

اردیبهشت

کامران پروانه

استیفن شیفمن

فروش به خودی خود رخ نمی دهد

16

آزمون

 

برایات تریسی

21 راز موفقیت ستارگان بزرگ فروش جهان

17

قدیانی

ضرغام

گادفری هریس

101 راه برای تبلیغ کالا

18

نسل نواندیش

محمد راد

استفان هیمن

استراتژی فروش

19

نشر بازرگانی

و دکتر روستا

محمد بلوریانی تهرانی

مهارتهای فروش و فروشندگی حرفه ای

20

مبلغان

قربانلو

مربتاپت

تئوری فروش موفق

21

مولف

-

طبیبی و اسفیدانی

مهارتهای فروشنده موفق

22

نشر بازرگانی

-

محمد دودانگه

جعبه ابزار بازاریابان

23

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مهرداد صحرایی می باشد.