دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۰۶:۵۱

مدیریت بازاریابی بین الملل

کتابهای مدیریت بازاریابی Marketing Management:

1-       روستا احمد (دکتر)، ابراهیمی عبدالحمید (دکتر)، ونوس داور (شادروان)، 1375، مدیریت بازاریابی،نشر سمت، چاپ اول.

2-       روستا احمد (دکتر)، ابراهیمی عبدالحمید (دکتر)، ونوس داور (شادروان)، 1375، تحقیقات بازاریابی، نشر سمت، چاپ اول.

3-       رنجبریان بهرام، 1378، بازاریابی و مدیریت بازار، نشر بازرگانی، تهران، چاپ اول.

4-       اسماعیلپور حسن، 1385، مدیریت بازاریابی بین المللی، نشر نگاه دانش، چاپ سوم.

5-       کاتلر فیلیپ (پروفسور)،1382، مدیریت بازاریابی، ترجمه بهمن فروزنده، تهران، نتشر آموخته، چاپ اول.

6-       کاتلر فیلیپ (پروفسور)،1382، مدیریت بازاریابی، ترجمه علی پارساییان و بهمن فروزنده، تهران، نتشر ترمه، چاپ اول.

7-       کاتلر فیلیپ (پروفسور)،1382، کاتلر در مدیریت بازار، ترجمه رضایی نژاد، نشر فرا، چاپ اول.

8-    کاتلر فیلیپ (پروفسور)،1386، کاتلر به سوالات شما در بازاریابی پاسخ می دهد (جدید)، ترجمه دکتر کامبیز حیدرزادهو دکتر رضا رادفر، نشر کسا کاوش، چاپ اول.

9-       کاتلر فیلیپ (پروفسور)،1383، ده اشتباه نابخشودنی در بازاریابی (جدید)، ترجمه دکتر کامبیز حیدرزاده، نشر کسا کاوش، چاپ اول.

10-   کاتلر فیلیپ (پروفسور)، بس دی،1386، بازاریابی خلاق (جدید)، ترجمه دکتر کامبیز حیدرزاده، نشر کسا کاوش، چاپ دوم.

11-   علیپور مهرداد، کورایی محمد مهدی،1389، بازاریابی و مدیریت بازار (جدید)، نشر مهکامه، چاپ اول.

12-   کرمالی سالتان،1387، نخبگان بازاریابی چگونه می اندیشند؟ (جدید)، ترجمه دکتر احمد روستا و مقدم، نشر سیته، چاپ اول.

13-   لوینسون جی کنراد، 1388، بازاریابی چریکی (جدید)، ترجمه همایون رکنی قاجار، نشر سیته، چاپ اول.

14-   ریمن سرجیو، 1382، پایان بازاریابی کلاسیک، ترجمه سینا قربانلو، نشر مبلغان، چاپ اول.

15-   آکر دیوید، 1384، مدیریت استراتژیک بازار، ترجمه دکتر علی اکبر فرهنگی و صفرزاده، نشر پویش، ﭼﺎپ اول.

16-  واکر اورویل سی، بوید هارپر دابلیو، مالینز جان، لرش جان کلود، 1383، استراتژی بازاریابی (با رویکردی تصمیم محور)، ترجمه سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی، نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول.

17-   کاتلر فیلیپ، جین دی پاک، سوویت ماتیسنس، 1384، استراتژی بازاریابی، ترجمه علی عیاری، نشر فرا، چاپ اول.

18-   کاپفرر ژان نویل،1385، مدیریت راهبردی نام تجاری، ترجمه قربانلو، مبلغان، چاپ اول.

19-   کیگان وارن جی، 1389، بازاریابی جهانی، ترجمه دکتر عبدالحمید ابراهیمی، نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ چهارم.

20-  میک هلن، میک ریچارد، 1389، مدیریت استراتژیک بازاریابی (برنامه ریزی و کنترل)، ترجمه دکتر محمد اعرابی و دکتر سعیده امیدی، نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول.

21-   عیدی رامین، 1385، ابزارهای بازاریابی، نشر مکعب، چاپ اول.

22-  تروت جک، ریس آل، 1384، استراتژی های بازاریابی (22 قانون تغییرناپذیر مدیریت بازاریابی)، ترجمه دکتر سهراب خلیلی شورینی،نشر یادواره کتاب. چاپ اول.

23-   برد پالی،1384، تحقیقات بازاریابی در یک هفته، ترجمه پرویز درگی و محمدحسن امامی، نشر تورنگ، چاپ اول.

24-   فاستر مری، مک ناتون،1384، مبانی تحقیقات بازاریابی، ترجمه بهرام صنعتی طراح، نشر مبلغان، چاپ چهارم.

25-  فرانسیس فلیپ هانس، پاپ ریچارد، 1386، مدلهای کمی در تحقیقات بازاریابی (جدید)، ترجمه دکتر کامبیز حیدرزاده، نشر کساکاوش، چاپ اول.

26-  دویل پیتر،1387، بازاریابی مبتنی بر ارزش (جدید)، ترجمه دکتر مرتضی عمادزاده و دکتر فیروزه قنات آبادی، نشر سازمان مدیریت صنعتی، چاپ اول.

27-   پیلی نورتن، 1385، راهنمای گام به گام طراحی و تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی، ترجمه حسن نصیری قیداری، نشر بازرگانی، چاپ اول.

28-   اسلام علی اکبر،1385، برنامه ریزی بازاریابی، نشر بازرگانی، چاپ دوم.

29-   هتن آنجلا،1387، برنامه ریزی بازاریابی، مسعود کرمی، نشر رسا، چاپ دوم.

30-   بابایی زکلیکی محمدعلی،1386، بازاریابی بین المللی، نشر سمت، چاپ اول.

31-   حقیقی نسب منیژه،1383، اصول و مفاهیم بازاریابی بین المللی و جهانی، نشر دانشگاه الزهرا، چاپ اول.

32-   محمدیان محمود،1388، مدیریت تبلیغات (از دیدگاه بازاریابی)، نشر حروفیه، چاپ چهارم.

33-   ساترلند ماکس،1387، روانشناسی تبلیغات تجاری، ترجمه سینا قربانلو، نشر مبلغان، چاپ سوم.

34-   آردال گری،1385، تبلیغات، ترجمه راضیه اسلامیه، نشر کاروان، چاپ اول.

35-  موون جان، ماینر مایکل، 1388، رفتار مصرف کننده: عوامل درونی و بیرونی، مترجم عباس صالح اردستانی و  محمدرضا سعدی،  نشر جهان نو، چاپ اول.

36-   مینور میشل اس، موون جان سی، 1381، رفتار مصرف کننده (دوجلدی)، مترجم عباس صالح اردستانی، نشر ، چاپ اول.

37-  هاوکینز دل، کانی کنیث، بست راجر،1385، رفتار مصرف کننده تدوین استراتژی بازاریابی، ترجمه دکتر احمد روستا، عطیه بطحایی، نشر رسا، چاپ اول.

38-   هیل نیگل،1385، اندازه گیری رضایت مشتری، ترجمه محمدرضا و منیره اسکندری، نشر رسا، چاپ اول.

39-   هارت نورمن آرتور،1382، بازاریابی صنعتی، ترجمه محمدابراهیم گوهریان و محمد کرمانی، نشر امیرکبیر، چاپ اول.

40-   کینگ جانیس، نایت پل، میسن جیمز،1383، بازاریابی از طریق وب (اینترنت)، ترجمه محمدابراهیم گوهریان، نشر امیرکبیر، چاپ اول.

41-  ویلسون اوبری،1384، ممیزی بازاریابی، ابزار فنون و فهرست های بازبینی در شناسایی منابع مدیریت بازار بنگاه های اقتصادی، ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد، نشر رسا، چاپ اول.

42-   درگی پرویز،1386، مباحث و موضوعات مدیریت بازاریابی با نگرش بازار ایران، تهران،نشر رسا، چاپ اول.

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مهرداد صحرایی می باشد.