دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۰۶:۵۳

کتابهای مذاکرات بازرگانی: 

 

1)      یونسن بیدن،1385، مهارتهای مذاکره، ترجمه محمدابراهیم گوهریان و میترا محسنی، نشرامیرکبیر، چاپ اول.

2)      لویکی ری، برن براس، ساندرس دیوید، مینتون جان،1387، اصول و فنون مذاکره، ترجمه محمد جواد ناییجی و محمدرضا حسومیان، نشر اختران، چاپ دوم.

3)      فیشر راجر، یوری ویلیام، 1111، اصول وفنون مذاکره، ترجمه مسعود حیدری، نشر سازمان مدیریت صنعتی، چاپ اااا.

4)      فیشر راجر، یوری ویلیام، 1111، مذاکره اصولی با روانشناسی توافق، ترجمه مهدی قراچه داغی، نشر شباهنگ، چاپ اول.

5)      سیلکنت جیمز آر.، آرستی جفری ام.، مذاکرات تجاری بین المللی، ترجمه علیرضا نعیمی یزدی، مرکز آموزش مدیریت دولتی،

6)      پاکدامن رضا،1111، آیین مذاکره و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی، موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی

7)      روش بحث ومذاکره/دکترسیدمهدی ثریا/رشد (تهران-خ-انفلاب روبروی دانشگاه تهران-پ-1076)

8)      مهارتهاوفنون کاربردی درمذاکره/رابرت مادوکس/دکترمهدی ایران نژادپاریزی/سروش

9)      هاروارد چه چیزهایی را نمی آموزد / مارک.اچ.مک کورمک/ محمودطلوع مکانیک/علمی

10)   فنون مذاکرات تجاری/چالز ادیسون هاریس/محمدابراهیم گوهریان/موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی

11)   فنون مذاکره / تیم هیندل / شفیع الهی/ سارگل / تهران

12)   شیوه های گفتگوی موثر / برت دکر / فهیمه نظری / انستیتو ایزایران

13)   Business Negotiating Power/Charls Edison Harris/Van Nostrand Reinhold

14)   کتاب کشورها / مرکز پژوهشهای بازرگانی

15)   هنر و فن مذاکره / اصغر گرشاسبی / نشر مهاجر

16)   مذاکرات دیپلماتیک/محمدرضا دبیری / دفترمطالعات سیاسی وبین المللی

17)   حل وفصل اختلافات بین المللی/ عبدالحمیدفریدی عراقی/ دفترمطالعات سیاسی وبین المللی

18)   مهارتها و فنون کاربردی درمذاکره/رابرت مادوکس/دکترمهدی ایران نژادپاریزی/سروش

19)   مذاکره در محیط کار / مولف : پاتریک فورسایت / مترجم : عبدالناصر کرکه آبادی

 

 
ماخذ مرتبط با روانشناسی و ارتباطات برای مذاکره

 

1)      روانشناسی بازرگانی / پی یر، فویله / دکتر محمد حسین سروری / سخن / روبروی دانشگاه تهران

2)      خط و شخصیت / گابریل بوشاتو / احمد یلدا / کتاب سرا

3)      خطر در امضاء کردن / شاهین بهتاش // ماهرنگ

4)      روانشناسی رنگها / ماکس لوشر / ویدا ابی زاده / درسا

5)      رنگ و طبیعت (دانش رنگها ) / مهندس ناصر فرزان / / تهران

6)      روانشناسی رنگ و تبلیغات / دکتر یوسفعلی عطاری – رضا فلاحی / گلگشت

7)      ارتباط شناسی/دکترمهدی محسنیان راد// انتشارات سروش

8)      مدیریت ارتباطات – ری ام . برکو ؛  اندرو دی .ولوین ؛ دارلین ار . ولوین  - ترجمه سید محمد اعرابی و داوود ایزدی – ص 5 – دفتر پژوهشهای فرهنگی )

9)      کلید طلایی ارتباطات / کریس کول / محمد رضا آل یاسین /ناشرمترجم /جیهون

10)   آئین سخنوری / محمد علی فروغی /--/ زوار / تهران-خ جمهوری اسلامی

11)   آئین سخنرانی / دیل کارنگی / مهرداد مهرین / اسکندری / تهران -لاله زار

12)   رازو رمز چهره ها / بیژن راد مهر / / نوربخش

13)   فراسوی چهره ها / دکتر سید محمود انوشه / / جیهون

14)   ارتباطات غیر کلامی / دکترعلی اکبر فرهنگی // دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

15)   ارتباط گفتاری میان مردم / جان دبلیو دکتنر / دکتر علی اکبر میرحسینی / دکتر قاسم کبیری / امیرکبیر

16)   چگونه افکاریکدیگررابخوانیم/جرالد.آی.نایرنبرگ وهنری.اچ..کلرو/ضیاالدین رضاخانی/شرکت سهامی

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مهرداد صحرایی می باشد.