دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۰۶:۵۱

مدیریت واردات و خرید خارجی

کتابهای مدیریت واردات و خرید خارجی Import Management Books or FPM Foreign Purchase Management:

1-      دانش ناصر، 1364، آموزش مبانی صادرات، نشر مرکز توسعه صادرات ایران، چاپ اول.

2-      بنایی رضا، 1374، راهنمای صادرات و مراحل اسنادی، مرکز نشر بازرگانی، چاپ دوم.

3-      گوهریان محمد ابراهیم، 1374، مدیریت صادرات غیرنفتی، مرکز نشر بازرگانی، چاپ اول.

4-      برانچ آلن ای، 1375، مدیریت بازاریابی صادرات، مترجم محمد ابراهیم گوهریان، مرکز نشر بازرگانی، چاپ اول.

5-      زینال زاده ایرج، 1385، مدیریت صادرات کالا و خدمات، نشر قانون، چاپ اول.

6-      زینال زاده ایرج، ابراهیمی محسن، محمدی ابولفضل،1378، راهنمای صادرات، نشر قانون، چاپ اول.

7-      زینال زاده ایرج، 1383، مجموعه قوانین در رابطه با صادرات و واردات، نشر قانون، چاپ اول.

8-      زینال زاده ایرج، 1385، کارت بازرگانی و کارت عضویت اتاق بازرگانی، نشر قانون، چاپ اول.

9-      مولف مرکز تجارت بین الملل، 1377، راهنمای آموزش تنظیم اسناد صادرات، مترجم رضا حریری، مرکز نشر بازرگانی، چاپ اول.

10-   بلوریانی تهرانی محمد، 1374، راهنمای بسته بندی کالاهای صادراتی، مرکز نشر بازرگانی، چاپ دوم.

11-   حسینی حسن، 1387، مدیریت صادرات و واردات، نشر دانشگاه پیام نور، چاپ اول.

12-   دعایی حبیب اله، 1385، مدیریت صادرات و واردات، نشر بیان، چاپ اول.

13-   خانی چهری محمد، 1388، مدیریت صادرات و واردات "نظری و کاربردی"، نشر وکیل، چاپ اول.

14-   راسترو محمد، 1377، فرهنگ اصطلاحات بازرگانی، نشر امیرکبیر، چاپ دوم.

15-   اشرفی محسن، 1371، هزینه یابی و قیمت گذاری صادراتی، نشر موسسه بین المللی توسعه و روابط تجاری (ITC)، چاپ اول.

16-   نادری ابولقاسم، 13669، بررسی مشکلات صادرات غیر نفتی، مرکز نشر بازرگانی، چاپ اول.

17-   نقشینه ارجمند منصوره، 1376، بررسی ثبات در صادرات صنعتی ایران، نشر وزارت صنایع (اداره کل برنامه ریزی)، چاپ اول.

18-   حسینی میرزاحسن ، افضلی بیتا، 1387، سوالات مدیریت صادرات و واردات، نشر ملکان، چاپ اول.

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مهرداد صحرایی می باشد.