دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۰۷:۱۲

کتاب مقررات و آیین نامه اجرایی صادرات و واردات
Export and Import Rules and Regulations

مجموعه مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی صادرات و واردات، مرکز نشر بازرگانی (موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی)، 1392.


تاریخ بروزرسانی : ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ ۲۳:۳۰
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مهرداد صحرایی می باشد.