دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۰۷:۲۷

کتاب های فنون ارتباطات موثر

کتابهای فنون ارتباط موثر در بازرگانی:

منابع فارسی:

1. کردرستمی مجید (دکتر)، جزوه آموزشی فنون ارتباطی مدیران.
2.
پارکر
استیو،1384، ارتباطات، ترجمه مجید عمیق، نشر پیدایش، چاپ دوم.
3. کومار واجایا،1378، زبان بدن، ترجمه زهره زاهدی، نشر جیحون، چاپ چهارم.
4. کمبل لس، 1381، ارتباطات، ترجمه حسین دانشفر و
امیرفرهنگ معتمدی، نشر مدرسه، چاپ اول.
5.
وود دی، 1384، ارتباطات، ترجمه
مرجانه منفردنیاکی، نشر پرک، چاپ سوم.
6.
ماکسول جان،
1385، مدیریت ارتباطات، ترجمه امیرپویا سیف زاده و نرجس سادات میرصانع، نشر فرا، چاپ اول.
7. گیل دیوید، آدامز بریجیت،1384، ترجمه رامین کریمیان، محمد نبوی و مهران مهاجر، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم.
8. سرلتی سیمین، مصاحبی محمدرضا، 1381، روانشناسی ارتباطات، نشر پردژ، چاپ چهارم.
9. فرهنگی علی اکبر، آذری غلامرضا، 1382، مبانی ارتباطات، نشر سنجش، چاپ سوم.
10. حکیم آرا محمدعلی، 1384، ارتباطات متقاعدگرانه و تبلیغ، نشر سمت، چاپ اول.
11. فرهنگی علی اکبر، 1386، مبانی ارتباطات انسانی، نشر رسا، چاپ اول.
12. دادگران سیدمحمد، 1385، مبانی ارتباطات جمعی، نشر فیروزه، چاپ دوم.
13. سورین ورنر جوزف، تانکارد جیمز، 1385، نظریه های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، نشر دانشگاه تهران، چاپ دوم.
14. جان استیفن لیتل، 1384، نظریه های ارتباطات، ترجمه سیداکبر میرحسینی و مرتضی نوربخش، نشر جنگل، چاپ دوم.
15. فرهنگی علی اکبر، خادمی مهدی، صفرزاده حسین، 1386، نظریه های ارتباطات سازمانی، نشر رسا، چاپ اول.
16. کول کریس، 1386، کلید طلایی ارتباطات، ترجمه محمدرضا آل یاسین، نشر هامون، چاپ اول.
17. زارعیان داوود، 1383، مبانی کلی ارتباطات جمعی، نشر کارگزار روابط عمومی، چاپ سوم.
18. برکو ری، ولوین اندرو، ولوین دارلین، 1386، مدیریت ارتباطات فردی و عمومی، ترجمه سیدمحمد اعرابی و داود ایزدیف نشر دفتر  
      پژوهشهای فرهنگی، چاپ دوم.
19. کوایل دنیس مک، 1382، درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم.
20. دلجورنگیانی شریعت، 1385، ارتباطات انسانی (تفاهم با دیگران)، نشر سپهر سخن، چاپ سوم.
21. عباسی مهدی، عباس زاده اکبر، 1386، فرهنگ، فناوری اطلاعات و ارتباطات، نشر تحقیقات و توسعه علوم انسانی، چاپ دوم.
22. اینانلو محمد، فقانی هادی (ویراستار)، 1386، اینترنت فاتح عصر ارتباطات، نشر اسما، چاپ اول.
23. صبری حمید، 1381، آشنایی با دانش ارتباطات، نشر صبری، چاپ دوم.
24. ساروخانی باقر، جامعه شناسی ارتباطات، ناشر: اطلاعات - 12 دی، 1386.
25. مبانی طراحی ارتباطات رادیوئی، پدیدآورنده: عبدالله قاسمی (تدوین)، ناشر: اسرار دانش - 12 مهر، 1384
26. اصول ارتباطات داده ها، پدیدآورنده: بهروز فروزان، ادهم صادقی (مترجم)، ناشر: تیزهوشان سرزمین کهن - 09 شهریور، 1384
27. دین و ارتباطات، پدیدآورنده: مجید محمدی، ناشر: کویر - 1382
28. آموزش بهداشت و ارتباطات، پدیدآورنده: یوسف حمیدزاده اربابی، ناشر: تحفه - 19 خرداد، 1386
29. روش های تحقیق در ارتباطات، پدیدآورنده: احمد پیشه ور، ناشر: سیمای شرق - 1383
30. شبکه های ارتباطات سیار، پدیدآورنده: سیدمجتبی موسوی، حسین حاج محمدی (ویراستار)، ناشر: مردم سالاری - 08 خرداد، 1386
31. شبکه های ارتباطات سیار، پدیدآورنده: سیدمجتبی موسوی، حسین حاج محمدی (ویراستار)، ناشر: مردم سالاری - 06 شهریور، 1385
32. مفاهیم کلیدی ارتباطات، پدیدآورنده: تام اوسولیوان، جان هارتلی، دانی ساندرز، جان فیسک، میرحسن رئیس زاده (مترجم)، ناشر: فصل نو - 05 دی، 1385
33. نظریه های ارتباطات اجتماعی، پدیدآورنده: افشین رزاقی، علی اکبر فرهنگی (مقدمه)، ناشر: آسیم - 08 مهر، 1385
34. واژه نامه ارتباطات، پدیدآورنده: یونس شکرخواه (به اهتمام)، ناشر: سروش - 06 اسفند، 1386
35. حقوق ارتباطات: کلیات، پدیدآورنده: کاظم معتمدنژاد، رویا معتمدنژاد، ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها - 08 بهمن، 1386
36. زبان انگلیسی، ویژه ارتباطات، پدیدآورنده: کاظم مزینانی، احمد مرادی (مترجم)، ناشر: آسوریک - 1381
37. فناوری اطلاعات و ارتباطات، ناشر: ضریح آفتاب - 13 مرداد، 1386
38. ارتباطات (بانک یاب)، پدیدآورنده: ناصر محرم زاده (تهیه و تنظیم)، ناشر: نصایح - 29 مرداد، 1384
39. ارتباطات و فرهنگ، پدیدآورنده: آلفردگود اسمیت، طاهره فیضی (مترجم)، مهدی بابایی اهری (مترجم)، اکرم هادی زاده (مترجم)، ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1383
40. ارتباطات در ترویج، پدیدآورنده: هری کاری، مجید چیذری (مترجم)، رضا موحدی (مترجم)، ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز انتشارات علمی - 1381
41. درسنامه علوم ارتباطات اجتماعی، پدیدآورنده: اعضای هیئت علمی موسسه سنجش تکمیلی، ناشر: سنجش (وابسته به موسسه فرهنگی هنری سنجش) - 1382
42. ارتباطات و فرهنگ، صرف و نحو ارتباطات انسانی، پدیدآورنده: آلفردگود اسمیت، طاهره فیضی (مترجم)، مهدی بابایی اهری (مترجم)، اکرم هادی زاده مقدم (مترجم)، ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1381
43. مبانی هنرهای تجسمی (ارتباطات بصری)، پدیدآورنده: غلامحسین نامی، ناشر: توس - 09 مهر، 1385
44. ارتباطات سازمانی (فرایندها و رویکردها)، پدیدآورنده: کاترین میلر، محمدرضا جمشیدی (مترجم)، ناصر گودرزی (مترجم)، زهره خوش نشین (مترجم)، ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 27 اسفند، 1386
45. اندیشه های بنیادین علم ارتباطات، پدیدآورنده: باقر ساروخانی، ناشر: خجسته - 1383
46. ارتباطات سیار و شبکه سازی، پدیدآورنده: جان مارک، وی هوا چوانگ، محمداسماعیل کلانتری (مترجم)، زهره اشرفی (ویراستار)، ناشر: آستان قدس رضوی، دانشگاه امام رضا (ع) - 07 مرداد، 1385
47. اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات، پدیدآورنده: اسفندیار جهانگرد، ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 14 آذر، 1385
48. ارتباطات جهانی در حال گذار پایان چندگونگی؟، پدیدآورنده: حمید مولانا، ناشر: سروش - 04 شهریور، 1385
49. شناخت ارتباطات جمعی، مبانی - تاریخچه - نظریه ها، پدیدآورنده: ملوین لارنس دفلور، ناصر باهنر (مترجم)، سیروس مرادی (مترجم)
، ناشر: دانشکده صدا و سیما - 1383
50. آلگزاندر گراهام بل: پدر ارتباطات مدرن، پدیدآورنده: مایکل پولارد، محمدرضا افضلی (مترجم)، شهرزاد فتوحی (ویراستار)، ناشر: فاطمی
51. ارتباطات از منظر گفتمان شناسی انتقادی، پدیدآورنده: لطف الله یارمحمدی، ناشر: هرمس - 05 دی، 1385
52. فرهنگ اختصارات فناوری ارتباطات و اطلاعات 13000، پدیدآورنده: فتح الله کریم زادگان، ناشر: فروغ مهر - 21 شهریور، 1384


منابع انگلیسی:

1-    American Marketing Association Website: www.ama.org

2-    DOUGLAS J.DALRYMPLE, WILLIAM L.CRON AND THOMAS E.DECARLO, SALES MANAGEMENT, JOHN WILEY & SONS, INC. U.S.A, 2004.

3-    Cunningham, William H, Ramon J, Aldag and Mary S. Stone. Business in a Changing World, 4th ed. Cincinnati: South-Western College Publishing.

4-    Carter Mc Namara, MBA, PhD (2005) Basic in Internal Organizational Communications.

5-    Daniels, John D. and Lee H. Radebaugh (1989). International Business: Environment and Operations 5th ed. Reading, MA: Addison-Wesley Longman, Ind.

6-    DeFleur, Melvin L.and Sandre Ball-Rokeach (1981). Theories of Mass Communication, 4th ed.White Plains, NY: Longman Publishing Group.

7-    Davids, Mereyl (1999). "W. Edwards Deming (1900-1993): Quality Controller" Journal of Business Strategy. 20 (5) 31-32.

8-    Gerald M Blair (2005), "What Makes a Great Manager, www.see.ac.uk/management.

9-    Judith Filek (2005), President Impact Communications, Inc, Face to Face Communications Skills Newslettwer.

10-  Kordupleski, Raymond E. Roland T. Rust and Anthony J. Zahorik (1993). "Why Improving quality doesn´s improve quality (Or whatever happened to marketing?)", California Management Review 35:3 (spring), 82-95.

11-  Naimark, George (1976)..Industrial Marketing.

12-  Philips, Nelson and John L. Brown (1993). "Analyzing Communication in and around Organizations: A Critical Hermeneutic Approach".  Academy of Management Journal. 36(6) 1547-1579. 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مهرداد صحرایی می باشد.