دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۰۷:۰۶

بنام خدا 

رزومه شغلی دکتر پیمان متقی

دکتر پیمان متقی مشاور ارشد منابع انسانی

نام و نام خانوادگی: پیمان متقی
تحصیلات:دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تربیت مدرس
تماس:  6998-223-0912  ،  ایمیل:pmotaqi@gmail.com
سوابق پژوهشی:
1.       طرح پژوهشی "تجزیه و تحلیل، تدوین و نهادینه کردن استراتژی موسسه قرض الحسنه و پس انداز قوامین"؛ کارشناس طرح
2.       طرح پژوهشی "بررسی امکان سنجی ارزیابی مخفی (Mystery Shopping) خدمات بانک تجارت از منظر مشتریان"؛ مشاور طرح
3.       طرح پژوهشی "محاسبه میزان سلامت اداری وزارتخانه بر اساس شاخص ها و استانداردهای سلامت"؛ مجری طرح
4.       طرح پژوهشی "بررسی میزان رضایتمندی دریافت کنندگان خدمات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه های ارتقای آن"؛ ناظر طرح
5.       طرح پژوهشی "تحلیل جامع کاربردی رضایت شغلی کارکنان شرکت انتقال گاز ایران و ارائه راهکارهای افزایشی"؛ مدیر طرح
6.       طرح پژوهشی "بررسی پیامدهای فرهنگی اشتغال زنان در ایران"؛ مجری طرح

سوابق آموزشی:
      1.       مدیریت پیشرفته منابع انسانی، موسسه فناوران امیر کبیر، کارشناسی ارشد
2.       مدیریت منابع انسانی، دانشگاه پیام نور، کارشناسی
3.       مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه پیام نور، کارشناسی
4.       مبانی سازمان و مدیریت، دانشگاه پیام نور، کارشناسی
5.       مدیریت و رهبری نیروی انسانی، شرکت کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی، سمینار دو روزه
6.       توسعه مهارتهای مدیریتی و سرپرستی، شرکت ایپاکو، مدیران و سرپرستان
7.       دستیار آموزشی (TA) مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، کارشناسی ارشد
8.       سیستم های اطلاعات مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، کارشناسی ارشد
9.       فناوری اطلاعات در سازمان، دانشگاه تربیت مدرس، کارشناسی ارشد
10.   دستیار آموزشی (TA) مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه تربیت مدرس، کارشناسی ارشد
11.   مدیریت منابع انسانی، شرکت ساپکو، سمینار یک روزه
12.   مدیریت عملکرد، سازمان مدیریت صنعتی، سمینار یک روزه
13.   دستیار آموزشی (TA) مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه تربیت مدرس، دکتری
14.   دوره آموزشی پرورش مهارتهای سرپرستی، شرکت انتقال خطوله لوله و مخابرات نفت فارس، سمینار سه روزه
15.   دروره آموزشی مدیریت استرس، شرکت هواپیمایی ملی ایران، کارگاه دو روزه
16.   دروره آموزشی مدیریت مشارکتی، شرکت هواپیمایی ملی ایران، کارگاه دو روزه
17.   دوره آموزشی کوتاه مدت مدیریت رفتار سازمانی، وزارت دفاع، هشت سمینار نیم روزه
سوابق اجرایی
1.       کارشناس مرکز کارآفرینی دانشگاه تربیت مدرس , از سال 1381 تا سال 1382
2.       کارشناس مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران، از سال 1382 و هم اکنون نیز ادامه دارد
3.       کارشناس دفتر نظام های استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سال 1383 تا 1384
4.       مدیرمنابع انسانی شرکت صننعتی دقت خودرو ( ایپاکو) از سال 1384 تا 1385
5.       عضو کمیته های طبقه بندی مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی
6.       مشاور منابع انسانی شرکت صنعتی دقت خودرو ( ایپاکو) از سال 1385 تا 1386
7.       مشاور مدیریت شرکت پاسیکو از سال 1387 و هم اکنون نیز ادامه دارد.
8.       مدیر گروه مدیریت فرهنگی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات از سال 1387 و هم اکنون نیز ادامه دارد.
 
 تالیفات:
1.   خائف الهی احمد، متقی پیمان، صفری کهره محمد، «بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی به منظور کسب مزیت رقابتی برای سازمان ها»، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، بهمن ماه 1387.
2.   ادیب مصطفی، علیپور درویش زهرا، متقی پیمان، « عارضه یابی فرهنگ فاصله قدرت در سازمان»، فصلنامه نامه پژوهش فرهنگی، سال دهم، دوره سوم، شماره پنجم، بهار 1388.
3.    خداداد حسینی سید حمید، متقی پیمان، « مهندسی فرهنگ کسب و کار در ایران»، فصلنامه نامه پژوهش فرهنگی، سال دهم، دوره سوم، شماره چهارم، زمستان 1387.
4.    خائف الهی احمد، متقی پیمان، عسگر هاشمی، «مدیریت دانش و سرمایه انسانی: تبیین نقش مدیریت دانش در توسعه دانش سرمایه های انسانی»، فصلنامه عصر مدیریت، سال چهارم، دی ماه 1388، شماره 10 و 11
5.    خائف الهی، احمد، مشبکی، اصغر، متقی، پیمان، سبط، محمد وحید، «کاوش سیاه چاله های سازمانی در سازمان های مجازی»، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، آذر ماه 1386.
6.    خائف الهی، احمد، متقی، پیمان، سبط، محمد وحید، «طراحی الگوی استخدام مبتنی بر داده کاوی به منظور کاهش نرخ جابجایی»، اولین کنفرانس بین المللی داده کاوی، آبان ماه 1386.
7.       خائف الهی، متقی، پیمان، محمدی، مهشید السادات، قیطاسی، فاطمه، «ارائه الگوی فرآیند خلق دانش سازمانی: تبیین نقش اعتماد در خلق دانش سازمانی»، اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش، بهمن ماه 1386.
8.   خدادادحسینی، سید حمید، حبیبی، شادی، متقی، پیمان، « الگوی فرآیندی مدیریت دانش مشتری: یکپارچه سازی مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش»، اولین کنفرانس ملی مدیریت ارتباط با مشتری، دی ماه 1386
9.   مشبکی، اصغر، متقی، پیمان، خواجه نصیری، شهرام، « طراحی مدلی برای یکپارچگی استراتژیک مدیریت زنجیره تامین»، فصلنامه مدیریت و توسعه، دوره نهم، شماره 36، بهار 1387.
10.   خائف الهی، احمد، متقی، پیمان، سبط، محمد وحید، عسگریان دماوندی، احسان، « بررسی تاثیر بکارگیری کمک های اولیه عاطفی توسط مدیران بر سلامت سازمانی»، فصلنامه مدیریت و توسعه، دوره یازدهم، شماره 41، تابستان 1388.
11.    اکبری، حسن، متقی، پیمان، « رفتار شهروندی سازمانی»، مجله بهره وری و صنعت
12.   متقی، پیمان، علیپور درویش، زهرا، ادیب، مصطفی، « اصطکاک اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان: تبیین نقش مدیریت منابع انسانی و ادراک عدالت»، اولین کنفرانس ملی رفتار شهروندی سازمانی، بهمن ماه 1387
13.   خائف الهی، احمد، متقی، پیمان، معمارپور، مهدی، «تاثیر ممیزی منابع انسانی بر کیفیت زندگی کاری»، فصلنامه مدیریت و توسعه، در دست انتشار.
14.  خائف الهی، احمد، متقی، پیمان، معمارپور، مهدی، « بررسی تاثیر ممیزی منابع انسانی بر بهره وری »، فصلنامه فرهنگ مدیریت، در دست انتشار.
15.  خائف الهی، احمد، متقی، پیمان، معمارپور، مهدی، « تاثیر ممیزی منابع انسانی بر سودآوری سازمانی در صنعت سیمان ایران»، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، آذر ماه 1388
16.   خائف الهی، احمد، متقی، پیمان، مدیریت رفتار سازمانی، جزوه الکترونیکی، دروس مجازی، دانشگاه تربیت مدرس، 1388.
17.    خائف الهی، احمد، متقی، پیمان، مدیریت منابع انسانی، جزوه الکترونیکی، دروس مجازی، دانشگاه تربیت مدرس، 1388.
18.    مشبکی، اصغر، متقی، پیمان، امینی، فریبا، کشکول سرپرستی، در حال ترجمه و تالیف
19.    خائف الهی، احمد، بهرام میرزایی، آرش، متقی، پیمان، تبیین مولفه های رهبری معنوی در سازمان، ماهنامه تدبیر، شماره 217
20.    خائف الهی، احمد، متقی، پیمان، معمارپور، مهدی، « بررسی تاثیر ممیزی مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی درصنعت سیمان ایران»، فصلنامه چشم انداز مدیریت، در دست داوری.
21.   ادیب، مصطفی، خائف الهی، احمد، متقی، پیمان، حسن زاده، حسین، «شخصیت و تعهد در صنعت بانکداری »، فصلنامه علوم رفتاری، در دست داوری.
22.   خائف الهی، احمد، متقی، پیمان، سبط، محمد وحید، مدیریت عملیاتی منابع انسانی، در دست ترجمه و تالیف
23.   مشبکی، اصغر، خائف الهی، احمد، صادق وزیری، فراز، متقی، پیمان، تبیین تاثیر کنکاش محیطی در عملکرد سازمانی شرکت های قطعه سازی خودرو، فصلنامه فرهنگ مدیریت، در دست داوری.
24.   متقی، پیمان، بررسی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و توسعه منابع انسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1383.
 
علایق آموزشی:
1.       دوره ترمیک[1] مدیریت رفتار سازمانی
2.       دوره ترمیک مدیریت منابع انسانی
3.       دوره ترمیک استراتژی های مدیریت منابع انسانی
4.       دوره ترمیک مدیریت تحول سازمانی
5.       دوره ترمیک تئوری های سازمان
6.       دوره ترمیک مدیریت استراتژیک
7.       دوره ترمیک جامعه شناسی سازمانها
8.       دوره ترمیک روانشناسی صنعتی و سازمانی
9.       دوره ترمیک مبانی مدیریت دولتی
10.   دوره ترمیک خط‌مشی گذاری
11.   دوره ترمیک مدیریت توسعه
12.   دوره ترمیک روش تحقیق کیفی
13.   دوره ترمیک روش تحقیق کمی
14.   سمینار نیم‌روزه تفکر استراتژیک
15.   سمینار نیم‌روزه تفکر سیستمی
16.   سمینار یک روزه مدیریت استراتژیک منابع انسانی
17.   سمینار یک روزه مهارت‌های برقراری روابط مؤثر
18.   سمینار یک روزه روانشناسی فروش
19.   سمینار یک روزه اصول و فنون مذاکره
20.   سمینار یک روزه روانشناسی صنعتی و سازمانی
21.   سمینار یک روزه استرس و واماندگی
22.   سمینار یک روزه مدیریت رفتارهای سیاسی
23.   سمینار یک روزه نقش شخصیت و ویژگی‌های فردی در عملکرد شغلی
24.   سمینار یک روزه انگیزش و رضایت شغلی
25.   سمینار نیم روزه شادی سازمانی
26.   سمینار یک روزه عارضه‌یابی فرهنگ سازمانی
27.   سمینار یک روزه تحول سازمانی
28.   سمینار یک روزه مدیریت تغییر در سازمان
 
[1] منظور از دوره ترمیک، آموزش درس طی یک ترم چهار ماهه یعنی معادل شانزده جلسه‌ دوساعته است.

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مهرداد صحرایی می باشد.