دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۰۷:۰۰

بنام خدا

سوابق علمی و شغلی آقای بابک کاظمی

 

بابک کاظمی متولد 1321

تلفن تماس: 26210738-021 ، 26210603-021 ، 2465-354-0936

 

سوابق تحصیل:

 • کارشناسی بازرگانی، مدرسۀ عالی بازرگانی، 1344
 • کارشناسی ارشد علوم اداری، دانشگاه تهران، 1349

 

سوابق اشتغال:

 • عضو هیأت علمی دانشکدۀ مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • کارشناس ارشد در سازمان امور اداری و استخدامی کشور
 • کارشناس ارشد در مرکز آموزش مدیریت دولتی
 • کارشناس ارشد آموزش شرکت توانیر تا سال 1373

 

سوابق تدریس:

 • تدریس در دانشگاه‌ها به عنوان استاد مدعو از سال 1352
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1364
 • اشتغال رسمی به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1376
 • همکاری مجدد به عنوان استاد مدعو از سال 1383
 • برگزاری بیش از 300 دورۀ کوتاه مدت آموزشی در سراسر کشور.

 

مراکز تدریس:

 • دانشکدۀ مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای: تهران مرکزی، کرج، شهر ری، ابهر
 • دانشگاه صنعت آب و برق
 • و مراکز علمی دیگر به صورت مدعو.

 

عناوین دروس تدریس‌شده:

 • مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی
 • روابط صنعتی و روابط کار
 • ادارۀ امور اموال
 • کارپردازی و خرید (اعم از داخلی و خارجی)
 • انبارداری
 • ایمنی و بهداشت محیط کار

 

تألیفات:

حدود 15 کتاب شامل:

1ـ مدیریت تولید و عملیات

2ـ مدیریت امور کارکنان

3ـ مدیریت تدارکات

4ـ انبارداری و مدیریت انبارها

5ـ بهره‌وری

6ـ ایمنی و بهداشت کار

7ـ نظام اطلاعات مدیریت

8ـ مدیریت بین‌المللی

9ـ ایمنی در انبار

 

مقالات:

 • بیش از 20 مقاله در مجلات تخصصی مدیریت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مهرداد صحرایی می باشد.