دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۰۶:۵۰

مشاوره امور مالی


مشاوره امور مالی:

 
مشاوره در زمینه امور حسابداری،
مشاوره در زمینه امور ثبت دفاتر قانونی،
مشاوره در زمینه امور مالی اشخاص،
مشاوره در زمینه امور مالی شرکتها،
مشاوره در زمینه ارایه لیست مالیاتهای مستقیم،
مشاوره در زمینه ارایه لیست مالیاتهای حقوق،
مشاوره در زمینه ارایه لیست مالیاتهای تکلیفی،
مشاوره در زمینه ارایه لیست خرید و فروشها به اداره اطلاعات وزارت دارایی،
مشاوره در زمینه ارایه صحیح و به موقع اظهارنامه مالیاتی منطبق با عملکرد سال مالی،
مشاوره در زمینه امور مالی و مالیاتی به مدیران شرکتها،
مشاوره در زمینه تحلیل عملکرد سال مالی،
مشاوره در زمینه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی،
مشاوره در زمینه ارایه خط مشی های مدیریت طبق تحلیل صورتهای مالی،
مشاوره در زمینه تصمیم سازی و تصمیم گیری مالی،
مشاوره در زمینه جذب سرمایه و سرمایه گذاران به شرکتها،
مشاوره در زمینه طرحهای سرمایه گذاری و راه اندازی واحدهای تولیدی،
مشاوره در زمینه جلب نظر و اعتماد در اعتباردهندگان، موسسات مالی و بانکها،
مشاوره در زمینه خوش حسابی در پرداخت دیون و بدهی ها،
مشاوره در زمینه دریافت و وصول به موقع مطالبات،
مشاوره در زمینه طراحی و اجرای سیستمهای حسابداری و مالی،
مشاوره در زمینه پیاده سازی نرم افزاری مالی و حسابداری،
مشاوره در زمینه طراحی سیستمهای انبار و انبارداری،
مشاوره در زمینه طراحی سیستمهای حقوق و دستمزد،
مشاوره در زمینه برپایی نرم افزارهای حقوق و دستمزد،
مشاوره در زمینه برنامه ریزی منابع سازمانی یا ای آر پی (
ERP
مشاوره در زمینه های مختلف امور اداری و سازمانی،

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مهرداد صحرایی می باشد.