دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۰۶:۵۱

مشاوره امور بازرگانی


مشاوره در امور بازرگانی داخلی و بین المللی:

 

مشاوره در زمینه بازرگانی داخلی،
مشاوره در زمینه بازرگانی خارجی،
مشاوره در زمینه ایجاد ساختار واحد بازرگانی داخلی و بین المللی شرکتها،
مشاوره در زمینه بازاریابی داخلی و بین المللی،
مشاوره در زمینه انجام طرحهای بازاریابی،
مشاوره در زمینه انجام تحقیقات بازاریابی داخلی و بین المللی،
مشاوره در زمینه فروش داخلی و بین المللی،
مشاوره در زمینه ایجاد واحد فروش،
مشاوره در زمینه سیستمهای فروش و سیستمهای مکانیزه فروش،
مشاوره در زمینه ایجاد ارتباط سیستم یکپارچه فروش و انبار و حسابداری،
مشاوره در زمینه فروش فروشگاهی،
مشاوره در زمینه چیدمان فروشگاهی،
مشاوره در زمینه ورود به بازارهای جهانی و صادرات،
مشاوره در زمینه صادرات کالاهای صنعتی،
مشاوره در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی،
مشاوره در زمینه واردات و تهیه و تدارک کالا از بازارهای جهانی،
مشاوره در زمینه بازاریابی الکترونیکی و بازاریابی اینترنتی،
مشاوره در زمینه تجارت الکترونیکی و فروشهای اینترنتی،
مشاوره در زمینه ایجاد و برقراری آیین نامه معاملات در شرکتها و سازمانها،
مشاوره در زمینه انعقاد انواع قراردادهای داخلی و بین المللی،
مشاوره در زمینه سایر موارد مختلف امور بازرگانی،

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مهرداد صحرایی می باشد.