دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۰۶:۵۱

مشاوره مدیریت

خدمات آموزشی و مشاوره ای 

کلیه خدمات مشاوره ای در زمینه مدیریت و بازرگانی:

الف – خدمات مشاوره سیستمهای مدیریتی
 ب – خدمات مشاوره و پشتیبانی فنی
 ج – خدمات آموزشی (مالی، اداری، صنعتی و بازرگانی)

الف- خدمات مشاوره سیستمهای مدیریتی

 • مشاوره در عارضه یابی سازمانی و مدیریت استراتژیک (سیستمهای تولیدی و صنعتی و خدماتی
 • مشاوره در طراحی سیستمهای MIS
 • مشاوره در طراحی سیستمهای کنترل تولید و کنترل موجودی (IC: Inventory Controlling
 • مشاوره در طراحی سیستمهای برنامه ریزی تولید (PM: Production Management)
 • مشاوره در طرحریزی و بهینه سازی طرحهای استقرار
 • مشاوره در طراحی سیستمهای تولید ناب و استفاده از تکنیکهای مربوطه در تولید
 • مشاوره در طراحی سیستمهای قیمت تمام شده هدف (Target Costing)
 • مشاوره در طراحی سیستمهای بودجه (کامل ، نقدی ، جامع(
 • مشاوره در  طراحی سیستمهای نگهداری و تعمیرات با نگرش TPM
 • مشاوره در استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000
 • مشاوره در استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001
 • مشاوره در استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001
 • مشاوره در استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ISO 22001 , HACCP
 • مشاوره در استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC 17799 ، ISO 27001
 • مشاوره در استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خورو سازی ISO/TS 16949
 • مشاوره در استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت الزامات شرکت سازه گستر سایپا ( (AR-8601
 • مشاوره در استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه  IMS(Integrated Management System)
 • مشاوره در استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع تجهیزات پزشکی ISO 13485
 • مشاوره در استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی ISO/TS 29001
 • مشاوره در استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی،بهداشت شغلی و محیط زیست HSE-MS
 • مشاوره در استقرار و پیاده سازی سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون ISO/IEC 17025
 • مشاوره در استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع ارتباطی و مخابراتی TL 9000
 • مشاوره در استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت موثر فرآیند آموزش ISO 10015
 • مشاوره در استقرار و پیاده سازی سیستم سنجش رضایتمندی/مدیریت شکایات مشتریان ISO 10002
 • مشاوره در استقرار و پیاده سازی سیستم مسئولیت پذیری اجتماعی SA 8000
 • مشاوره در استقرار و پیاده سازی استاندارد ISO/TS 16949
 • مشاوره در استقرار و پیاده سازی الزامات شرکت ساپکو (ساپکو 85)
 • مشاوره در استقرار و پیاده سازی الزامات شرکت رنو پارس (ANPQP) 

ب- خدمات مشاوره و پشتیبانی فنی:

 1. سیستمهای مدیریتی عمومی: مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، مدیریت پروژه، مدیریت ریسک، مدیریت دانش، مدیریت فرایندها، مدیریت آموزشی، تولید ناب، ارزیابی رضایت مشتریان (CSM)، کار گروهی، نظام کارت امتیاز دهی متوازن (BSC)، الگو برداری(Bench Marking)، مهندسی ارزش (V.E)و سایر سیستمهای مدیریتی.
 2. سیستمهای تعالی سازمانی: جوایز بنیاد کیفیت اروپا ( EFQM)، جوایز ملی بهره وری ایران، تنظیم و تدوین اظهار نامه سرآمدی، مدل تعالی در نظام اداری کشور، مدیریت کیفیت فراگیر(TQM).گیر(TQM).
 3. سیستمهای تحول در نظام اداری: مدل جامع تحول، نظام مشارکت و پیشنهادات، طراحی ساختار و تشکیلات، طراحی نظام ارزیابی عملکرد، اتوماسیون اداری، طراحی نظام بهره وری، طراحی فضای اداری، برون سپاری، طرح تکریم مشتریان، عارضه یابی و ارزیابی بر مبنای تحول اداری.
 4. بهبود عملکرد و یا  6σ یا  Six Sigma: نظام شش سیگما (σ 6)،  نظام ساماندهی و آراستگی محیط کار (5S)،  مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کر (BPR)، مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)، مدیریت زنجیره تامین (SCM) ، ارزیابی کار و زمان.
 5. انواع سیستمهای مدیریتی

ج- خدمات آموزشی:

1. دوره های آموزشی سیستمهای مدیریتی ((ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,HACCP

 • مبانی، تشریح الزامات و مستند سازی
 •  ممیزی داخلی

2. دوره های آموزشی سیستمهای مدیریت عمومی

 • مدیریت منابع انسانی
 •  مدیریت پروژه
 •  مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
 •  مدیریت ریسک
 •  مدیریت دانش
 •  مدیریت فرایندها
 •  مدیریت آموزش
 •  تولید ناب
 •  ارزیابی رضایت مشتریان (CSM)
 •  کار گروهی
 •  نظام کارت امتیاز دهی متوازن (BSC)
 •  الگو برداری(Benchmarking)
 •  مهندسی ارزش (V.E)
 •  نظام شش سیگما (σ 6)
 •  نظام ساماندهی و آراستگی محیط کار (5S)
 •  مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کر (BPR)
 •  مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)

3. دوره های آموزشی مالی

4. دوره های آموزشی بازرگانی

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مهرداد صحرایی می باشد.