دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۰۶:۵۱

پیوندهای سایت

 

ردیف

نام مرکز

لینک سایت

1

وزارت بازرگانی ایران

http://www.moc.gov.ir

2

اتاق بازرگانی ایران

http://www.iccim.ir

3

مرکز توسعه تجارت ایران

http://www.tpo.ir

4

سازمان بازرگانی استان تهران

http://www.tcommerce.ir

5

اتاق بازرگانی استان تهران

http://www.tccim.ir

6

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

http://www.itsr.ir

7

مرکز آموزش بازرگانی

http://www.btc.edu.ir

8

شبکه اطلاع رسانی بازرگانی ایران

http://www.shabanews.ir

9

انجمن تخصصی بازرگانان ایران

http://www.tajerbank.com

10

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران

http://www.ecommerce.gov.ir

11

مرکز توسعه تجارت خارجی استان تهران

http://www.tehranexpro.ir

12

سیستم مدیریت ثبت سفارشات واردات (ثبتارش)

http://ioms.ir

13

سیستم مکانیزه جوایز صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران

http://yaranesh.tpo.ir

14

موسسه مطالعات و بهره وری ایران ( دانشگاه تربیت مدرس)

http://www.impsc.ac.ir

15

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

http://ent.ut.ac.ir

16

مرکز توسعه نوآوری و کارآفرینی دانشگاه تهران

http://iec.iranlms.ir

17

شرکت راد کام

http://www.radcom.ir

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مهرداد صحرایی می باشد.