دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۰۶:۵۰

دوره های تخصصی مدیریت


ردیف نام دوره آموزشی
1 کلیه دوره ها و سمینارهای کاربردی مدیریت
2 اصول مدیریت
3 مدیریت استراتژیک
4 مهارتهای عمومی مدیریت
5 مدیریت دانش
6 سازمانهای یادگیرنده
7 رهبری سازمانهای دانش مدار
8 سازمانهای آینده (فردا)
9 نظامهای ده گانه بهبود سازمانی
10 چهارده اصل مدیریت سازمانی (دمینگ)
11 مدیریت تحول سازمانی
12 مدیریت زمان
13 برنامه ریزی (عملی)
14 اصول تصمیم گیری سازمانی
15 بررسی مشکلات تصمیم گیری
16 مدیریت رفتار سازمانی
17 سیستم های اطلاعاتی مدیریت
18 مدیریت حل خلاقانه مساله (تریز)
19 مدیریت تولید ناب
20 نظام آراستگی سازمانی
21 مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی
22 مدیریت عمومی
23 مدیریت منابع انسانی
24 مدیریت پروژه
25 مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
26 مدیریت ریسک
27 مدیریت فراینده
28 مدیریت آموزش (4 سطح)
29 نیاز سنجی آموزشی 1
30 برنامه ریزی عملی آموزشی 2
31 اجرای برنامه آموزشی 3
32 فرآیند ارزشیابی آموزش 4
33 کار گروهی
34 مدیریت مشارکتی
35 نظام کارت امتیاز دهی متوازن ( (BSC
36 الگو برداری (Bench marking)
37 مهندسی ارزش  (V.E)
38 نظام شش سیگما   (Six Sigma)
39  مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار ( (BPR
40 سیستمهای تعالی سازمانی
41 سیستمهای تحول در نظام اداری
42 مدل جامع تحول
43 نظام مشارکت و پیشنهادات
44 طراحی ساختار و تشکیلات
45 طراحی نظام ارزیابی عملکرد
46  اتوماسیون اداری
47 طراحی نظام بهره وری
48 طراحی فضای اداری
49 عارضه یابی و ارزیابی بر مبنای تحول اداری
50 بهبود عملکرد
51 ارزیابی کار و زمان
52 روشهای نظارت و کنترل پروژه
53 بکارگیری کارت امتیازی متوازن در سازمان
54 اصول تصمیم گیری
55 بررسی مشکلات تصمیم گیری
56 مدیریت منابع انسانی در کسب و کار
57 برنامه ریزی استراتژیک در روابط عمومی
58 تصویر ذهنی سازمانی
59 مهندسی فکر
60 فنون ارتباط موثر
61 فنون مذاکره موثر
62 کنترل استرس هاس شغلی
63 اصول نامه نگاری و گزارش نویسی
64 مدیریت امور اسناد و  بایگانی
65 منشی گری مدرن
66 همیار مدیریت (سردفتر مدیریت)
67 فنون و مهارتهای مدیریت و سرپرستی
68 مهندسی فکر
69 مدیریت بیمه
70 مدیریت امور اداری و کارگزینی
71 مدیریت کارگاهی
72 بهینه سازی سیستم دبیرخانه و امور دفتری
73 توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران
74 منشی گری مدرن
75 اصول نامه نگاری اداری و گزارش نویسی
76 اصول و فنون اداره حوزه مدیریت
77 اصول مدیریت و سرپرستی
78 مسئولین دفاتر مدیران  (همیار مدیریت)
79 اصول مدیریت و سرپرستی (مقدماتی)
80 اصول مدیریت و سرپرستی (پیشرفته)
81 دبیرخانه الکترونیکی و مکاتبات بدون کاغذ
82 مدیریت اسناد الکترونیک
83 نظامهای دهگانه مدیریت تحول سازمانی
84 مدیریت پذیرایی و تشریفات
85 نظامهای دهگانه مدیریت تحول سازمانی
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مهرداد صحرایی می باشد.