دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۰۶:۵۶

دوره های تخصصی مدیریت و سرپرستی

ردیف عنوان دوره / سمینار
1 روانشناسی صنعتی سازمانی (کار)
2 کاربرد روانشناسی صنعتی سازمانی در مدیریت
3 اصول روانشناسی برای سرپرستان و مدیران
4 روانشناسی بهره‌وری
5 تکنیکها و روشهای بهبود و ارتقاء بهره وری
6 مدیران در نقش مشاور
7 بهداشت روانی در محیط کار
8 شخصیت های دشوار و مدیریت آنها در سازمان
9 مدیریت و رهبری با استفاده از تکنیکهای(NLP)
10 تکنیک های موفقیت و ارتباط مؤثر (NLP)
11 رهبری اثربخش و شیوه های نفوذ بر دیگران در سازمان
12 مهارتهای برقراری ارتباطات مؤثر و نفوذ بر دیگران
13 مهندسی رفتار ارتباطی (مهارتهای ارتباطی)
14 کاربرد روانشناسی در حل مشکلات نیروی انسانی
15 مدیریت استرس (واکسیناسیون استرس)
16 مدیریت زمان
17 مدیریت تضاد و تعارض
18 مدیریت خشم
19 روانشناسی مصرف کننده و جذب مشتری
20 مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
21 اصول و مبانی مشتری مداری و جلب رضایت مشتری
22 آموزش مهارت های ده گانه ضروری در محیط کار
23 روانشناسی بازنشستگی
24 مدلها و اصول و فنون تصمیم گیری در مدیریت
25 فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه روانشناسی
26 پرورش مهارتهای سرپرستی
27 تجزیه و تحلیل مشکلات و تصمیم گیری
28 مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی)
29 تفکر سیستمی در سازمان
30 بهسازی نیروی انسانی
31 روشهای علمی انتخاب و استخدام مناسب ترین افراد
32 آشنایی با آزمونهای روانشناختی و کاربردهای آن
33 آموزش اثر بخش مدیران و کارکنان با تأکید بر دیدگاههای جدید
34 کاربرد آمار در مدیریت
35 هوش هیجانی در سازمان
36 هدف گذاری و هدف گزینی
37 مدیریت خلاقیت و تکنیک های پرورش آن
38 خودشناسی مدیران
39 سلامت مدیران (شخصیت شناسی)
40 سبب شناسی رفتار کارکنان در سازمان
41 شیوه های ایجاد انگیزش در کارکنان
42 مدیریت بر خود و سرمایه های انسانی
43 بهبود کیفیت زندگی کاری و حرفه ای
44 اخلاق حرفه‌ای
45 آشنایی با قابلیتهای مغز
46 روحیه سازی و مدیریت با نشاط
47 مدیریت رفاه و انگیزش کارکنان
48 مدیریت دانش
49 مدیریت اعتماد (فردی و سازمانی)
50 مدیریت فرهنگ سازمانی
51 مدیریت رفتار سازمانی
52 مدیریت تغییر و تحول
53 مدیریت تیم سازی
54 تغییر و اصلاح نگرشها در سازمان
55 مهارت های رشد و دگرگونی
56 تحلیل رفتار متقابل (TA)
57 اصول و فنون مصاحبه
58 اصول و فنون مذاکره
59 سخنوری موثر
60 فن اداره جلسات
61 گپ مدیریتی
62 مدیریت عملکرد (MOP)
63 مدیریت مبتنی بر هدف (MBO)
64 نظام آراستگی (S 5)
65 حل مسئله و کار گروهی
66 نظام ارزشیابی کارکنان ویژه منابع انسانی
67 روش تحقیق در مدیریت
68 نرم افزار آماری SPSS
69 نظامهای دهگانه مدیریت تحول سازمانی
70 چرخه بهره وری
71 تولید بدون نقص
72 عارضه یابی سازمانی
73 تحول فکر و خلاقیت سازمانی
74 سازمانهای دانش مدار
75 مدیریت تحول سازمانی
76 نظام مدیریت کیفیت
77 مهندسی ارزش
78 نظام آراستگی
79 مدیریت چرخه بهره وری
80 کایزن
81 مدل تعالی سازمانی (EFQM)
82 مدیریت استراتژیک
83 مدیریت سایبرنتیک (سیستم عصبی، فرمانشناسی در سازمان)
84 نظام 6 سیگما
85 نظام عارضه یابی شرکت
86 مهندسی مجدد فرایندها
87 تدوین طرح های توجیهی کسب و کار BP
88 ارتباط مؤثر برای افراد تاکتیکی
89 تکنیک های کارگروهی و کار تیمی مؤثر
90 اصول سخنرانی مؤثر
91 تسلط در رهبری Mastery In Leadership
92 معارف مربوط به سطوح عالی اعتماد به نفس (از جنبه فردی)
93 معارف مربوط به سطوح عالی اعتماد به نفس (از جنبه گروهی)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مهرداد صحرایی می باشد.