دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۰۶:۵۱

دوره های آموزشی زبان انگلیسی

برای آگاهی از نحوه اجرای دوره های زبان انگلیسی لطفا با
استاد محمود صحرایی در بخش همکاران علمی تماس بگیرید.

ردیفنام دوره آموزشیمدت دوره ساعتTraining Courses
1یادگیری زبان به شیوه "موثر"32Effective
2یادگیری زبان به شیوه "فلوئنت انگلیش"60Fluent English
3یادگیری زبان به شیوه "پاور بیس"60Power Base
4یادگیری زبان به شیوه "اینتر چینج"60New Interchange
5یادگیری زبان به شیوه "پسیج"60Passages
6یادگیری زبان به شیوه "پروفایل"60Profile
7پانصد و چهار واژه ضروری 150504 Essential Words in English 1
8پانصد و چهار واژه ضروری 250504 Essential Words in English 2
91100 واژه ضروری 1501100 Essential Words in English 1
101100 واژه ضروری 2501100 Essential Words in English 2
11دامنه لغات (5000 واژه)60Vocabulary (5000 Collegiate Words)
12زبان انگلیسی آمریکایی 120Advanced course in American English 1
13زبان انگلیسی آمریکایی 220Advanced course in American English 2
14مبادله یا مکالمه جدید 150New Interchange
15مبادله یا مکالمه جدید 250New Interchange
16تافل60TOFEL
17تافل (امتحان اینترنتی)30

TOFEL (IBT)

18تافل (امتحان کاغذی)30

TOEFL (PBT)

19آیلتس60IELTS
20یکصد و یک نکته در آیلتس60101 Helpful Hints for IELTS
21آیلتس برای رایتینگ32IELTS2 (IELTS Preparation for writing(
22مکالمه زبان بازرگانی 18 ترم120English Business Conversation
23مکاتبات بازرگانی 4 ترم32Commercial Correspondence
24مهارتهای موثر32Effective Skills
25مهارتهای طرز برخورد اجتماعی24Effective Socializing
26مهارتهای تلفنی24Effective Telephoning
27مهاتهای ارائه مطلب24Effective Presentation
28مهارتهای شرکت در جلسات16Effective Meeting
29مهارتهای مذاکره موثر24Effective Negotiations
30انگلیسی ویژه مدیران و مسئولین دفاتر مدیران24

English for Managers (and their Secretaries)

31تهیه رزومه کاری به زبان انگلیسی16

English Resume (Curriculum Vita / CV)

32رهبری بازار24Market Leader
33مبانی کسب و کار24Business Basics
34تکالیف کسب و کار24Business Assignment
35فرصتهای بازار24Business Opportunities
36اختیارات کسب و کار24Business Options
37اهداف کسب و کار16Business Objectives
38مخاطرات کسب و کار16Business Ventures
39یادگیری زبان به شیوه  وی او ای 116VOA 1
40یادگیری زبان به شیوه  وی او ای 216VOA 2
41نامه نگاری به زبان انگلیسی (تجاری)24

Writing Letter in English (Business Letter)

42پانصد واژه کسب و کار (انگلیسی)32

500 Letters (Business Letters)

43علامتگذاری 18Punctuation 1
44علامتگذاری 28Punctuation 2
45انگلیسی آمریکایی پیشرفته 120Advanced course in American English 1
46انگلیسی آمریکایی پیشرفته 220 Advanced course in American English 2
47نیو اینتر چینج (مبادله جدید)15 ترمNew Interchange
48پسیج (نقل قول از کتاب) 6 ترمPassages
49504 واژه 121504 Essential Words in English 1
50504 واژه 221504 Essential Words in English 2
51دامنه لغات پیشرفته 121Advanced course in English Vocabulary 1
52دامنه لغات پیشرفته 221Advanced course in English Vocabulary 2
53بهبود دامنه لغات 121Improve your Vocabulary 1
54بهبود دامنه لغات 221Improve your Vocabulary 2
55دوره پیشرفته دامنه لغات 121Advanced course in English Vocabulary 1
56دوره پیشرفته دامنه لغات 221Advanced course in English Vocabulary 2
57مکالمه انگلیسی تجاری32English Business Conversation
58مکاتبات بازرگانی بین المللی24Commercial Correspondence
59مهارتهای موثر (به زبان انگلیسی)24Effective Skills
60مهارتهای طرز برخورد اجتماعی16Effective Socializing
61مهارتهای تلفنی16Effective Telephoning
62مهاتهای ارائه مطلب16Effective Presentation
63مهارتهای شرکت در جلسات16Effective Meeting
64مهارتهای مذاکره موثر24Effective Negotiations
65انگلیسی ویژه مدیران و مسئولین دفاتر مدیران24

English for Managers (and their Secretaries)

66تهیه رزومه کاری به زبان انگلیسی19

English Resume (Curriculum Vita / CV)

67رهبر بازار24Market Leader
68مبانی کسب و کار16Business Basics
69تکالیف کسب و کار16Business Assignment
70فرصتهای بازار16Business Opportunities
71اختیارات کسب و کار16Business Options
72اهداف کسب و کار16Business Objectives
73مخاطرات کسب و کار16Business Ventures
74اصول نگارش انگلیسی 120Writing Letter in English 1
75اصول نگارش انگلیسی 220Writing Letter in English 2
76علامتگذاری یا نشانه گذاری 115Punctuation 1
77علامتگذاری یا نشانه گذاری 215Punctuation 2
78معرفی فرهنگ آمریکایی20

Into the English Culture (American)

79معرفی فرهنگ آنگلیسی20

Into the English Culture (British)

80یادگیری انگلیسی از طریق فیلم 130Learning English through movies 1
81یادگیری انگلیسی از طریق فیلم 230Learning English through movies 2
82یادگیری انگلیسی از طریق اخبار 130Learning English through news 1
83یادگیری انگلیسی از طریق اخبار 230Learning English through news 2
84گرامر انگلیسی از طریق مکالمه 140English Grammar through Conversations 1
85گرامر انگلیسی از طریق مکالمه 240English Grammar through Conversations 2
86انگلیسی گردشگری 140Tourism English 1
87انگلیسی گردشگری 240Tourism English 2
88انگلیسی قانونی بین المللی 140International Legal English 1
89انگلیسی قانونی بین المللی 240International Legal English 2
90انگلیسی برای وکلا30English for lawyers 1
91انگلیسی برای وکلا30English for lawyers 2
92گرامر برای نوشتار بهتر 130Grammar for better writing 1
93گرامر برای نوشتار بهتر 230Grammar for better writing 2
94انگلیسی پزشکی 130Medical English
95انگلیسی پزشکی 230Medical English
96انگلیسی برای بانکداری 130English for Banking affairs 1
97انگلیسی برای بانکداری 230English for Banking affairs 2
98آی ال تی اس آکادمیک (دانشگاهی)80

IELTS Academic Module (Task Oriented )

99شنیداری20

Task 1 (Listening)    

100خواندنی20

Task 2 (Reading)

101نوشتاری20

Task 3 (Writing)

102گفتاری20

Task 4 (Speaking)

103آی ال تی اس عمومی80

IELTS General Module (Task Oriented )

104شنیداری20

Task 1 (Listening)    

105خواندنی20

Task 2 (Reading)

106نوشتاری20

Task 3 (Writing)

107گفتاری20

Task 4 (Speaking)

108انگلیسی برای امور مالی40English for Financial sector
109انگلیسی برای مهندسی 130English for Engineering 1
110انگلیسی برای مهندسی 230English for Engineering 2
111انگلیسی برای رسانه 130English for the Media 1
112انگلیسی برای رسانه 230English for the Media 2
113انگلیسی ویژه مدیران و مسئولین دفاتر مدیران40English for Secretaries and Management Officers
114اصول اداره جلسات به زبان انگلیسی30Sessions Management in English
115معرفی شرکت و محصولات به زبان انگلیسی24Introducing Company and Products
116اصول گزارش نویسی به زبان انگلیسی24Principles of Reporting in English
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مهرداد صحرایی می باشد.