دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۰۷:۰۱

فنون مذاکرات بین المللی

 
فنون مذاکرات بین المللی
 
اهداف آموزشی: در طی این دوره موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت:
 
مذاکره به چه معنایی است و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
در چه مواردی برگزاری مذاکره ضرورت می‌یابد؟
ارکان مذاکره چیست و مشخصات مذاکره کنندة موفق کدام است؟
گامهای ضروری جهت برگزاری مذاکراتی موفق کدامند؟
ادوار مذاکرات چرا و چگونه ضرورت می‌یابند؟
مراحل انجام کار یک مذاکه و اقدامات لازم برای انجام انها چیست؟
تاکتیکهای مذاکره کدامند؟
روشهای مذاکرات در کشورهای مختلف چگونه است؟
 
ضرورت اجرایی دوره: 
ارتقای توان اجرایی مدیران اجرایی و بازرگانی بمنظور موفقیت در مذاکرات داخلی و بین المللی
 
سرفصل مطالب:
تعریف مذاکره
انواع مذاکره
کدامیک از معاملات تجاری به برگزاری مذاکره نیاز دارند؟
انواع روشهای مذاکره
ویژگیهای مذاکرات اصولی و غیر اصولی
ارکان مذاکره
اهم ویژگی‌های لازم جهت موفقیت در مذاکرات
مهارتهای مذاکره
بایدها و نبایدهای مذاکره
تدبیر در مذاکره
شگرد و انواع آن
ترفند و انواع آن و روش مقابله با آن
دوره های مذاکرات
اقدامات و مراحل انجام کار در یک مذاکره
مراحل کلی مذاکرات از لحاظ مقاطع زمانی
شروع مذاکره، مراحل میانی، مرحلة توافق نهایی یا انعقاد قرارداد
مراحل کامل مذاکرات (بسیار مهم)
نحوه افتتاح جلسات، سخنگویی و شنیدن مطالب طرف مقابل
چگونگی بهبود روند مذاکرات با طرح پیشنهادات
جمعبندی، اختتام جلسه و توافقی مطلوب
روشهای اختتام جهت دستیابی به توافق مطلوب
جلوگیری از اشتباهات سهوی در اجرای قرادادها
چگونگی دستیابی به مهارتهای مذاکرة موفق
نکات و رهنمودهای اساسی در مذاکره
ارتباطات و مشکلات ارتباطی در مذاکرات
تکنیکهای مذاکره
تاکتیکهای مذاکره
روشهای مذاکره
بررسی تطبیقی سبکهای مذاکره در جهان
نتیجه گیری
 
نحوه برگزاری: سمینار دو روزه (به همراه جزوه آموزشی)، کارگاه آموزشی سه روزه

مخاطبان دوره: مدیران و کارشناسان بازرگانی، پرسنل فروش و بازاریابی،
                     مدیران صادارت و واردات، مدیران و کارشناسان کلیه صنایع
 
دستاوردهای دوره: ارتقای توان مذاکرات در افراد و همچنین افزایش خلاقیت در مذاکرات
 
مدت زمان برگزاری دوره: سمینار حداقل 16 ساعت، کارگاه 24 ساعت
 
مدرس: مهرداد صحرایی
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مهرداد صحرایی می باشد.