دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۰۶:۵۰

دوره های آموزشی مالی


ردیف نام دوره آموزشی
1 حسابداری عمومی کاربردی
2 حسابداری مالی 1
3 حسابداری مالی 2
4 حسابداری مالی 3
5 حسابداری صنعتی 1
6 حسابداری صنعتی 2
7 جسابداری صنعتی 3
8 دوره جامع حسابداری 1
9 دوره جامع حسابداری 2
10 قوانین وصول حق بیمه و قراردادهای مشمول آن
11 مدیریت شعب بانکی مبتنی بر مشتری مداری
12 مدیریت ریسک
 13 مدیریت ریسک مالی
14 مدیریت بیمه از دید مالی
15 بیمه های اعتباری
16 سیستم های نوین هزینه یابی و مدیریت برمبنای فعالیت ABC و AB
17 نحوه تهیه و ارایه صورتهای مالی نهایی و میان دوره ای
18 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی براساس آخرین تغییرات استاندارد
19 بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه
20 مفاهیم پایه ای ریسک به زبان انگلیسی
21 مدیریت ریسک به زبان انگلیسی
22 تامین اعتبارات ارزی طرحها و پروژه ها از منابع خارجی
23 مالیه عمومی و بودجه بندی (با تمرکز بر مالیه عمومی جدید)
24 راهکارهای مدیریت هزینه با رویکرد حسابداری مدیریت
25 آشنایی با ترفندهای Excel در حسابداری
26 کاربرد Excel در تهیه صورت جریان وجوه نقد
27 حسابداری سنجش مسئولیت با معیارهای اقتصادی
28 مهندسی مالی و تکنیکهای مدیریت ریسک مالی
29 آماده سازی صورتهای مالیاتی (جهت ارائه به اداره دارایی)
30 آشنایی با بورس اوراق بهادار و نحوه فعالیت در آن
31 مدیریت مالی برای افراد یا مدیران غیر مالی
32 اصلاح الگوی مصرف
33 مبانی اقتصاد (برای مدیران)
34 مالیات بر ارزش افزوده VAT / Value Added Tax
35 آشنایی با بازارهای مالی (پول- بیمه-سرمایه)
36 آشنایی با اقتصاد دانش محور
37 آشنایی با بورس کالا
38 ارزیابی اقتصادی طرحها
39 آشنایی با نرم افزار کامفار (ارزیابی طرحهای اقتصادی)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مهرداد صحرایی می باشد.