دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۰۶:۵۰

دوره های آموزشی بازرگانی


ردیف نام دوره آموزشی مدت دوره ساعت
1 کاربرد اینترنت در بازرگانی 24
2 ساخت سایت از دیدگاه بازرگانی 12
3 تجارت الکترونیکی 24
4 بازاریابی الکترونیکی 20
5 تبلیغات الکترونیکی 16
6 ایمیل مارکتینگ (بازاریابی از طریق پست الکترونیک) 8
7 پرداخت الکترونیکی و امنیت شبکه 16
8 بانکداری الکترونیکی 16
9 نقش اینترنت در توسعه صادرات 16
10 مدیریت اظهار و ترخیص کالا 16
11 روشهای پرداخت بین الملل در بازرگانی 16
12 مدیریت بازاریابی (تئوری) 32
13 مدیریت بازاریابی (کاربردی) 16
14 مدیریت بازاریابی و فروش (کاربردی) 16
15 مدیریت بازاریابی و تبلیغات 32
16 مدیریت بازاریابی و فروش 24
17 مدیریت رفتار مصرف کننده در بازاریابی 16
18 استراتژی های بازاریابی 20
19 مدیریت استراتژیک بازاریابی 32
20 تدوین برنامه بازاریابی 16
21 آمیخته بازاریابی 12
22 تحقیقات بازاریابی و بررسی های عملی 16
23 تحقیقات بازاریابی و سیستمهای اطلاعاتی 16
24 تحقیقات بازاریابی و گزارشگیری از اینترنت 16
25 مدیریت "دوره حیات کالا" 10
26 توسعه محصول و "منحنی عمر کالا"، "چرخه حیات کالا" 16
27 مدیریت تبلیغات براساس "دوره حیات کالا"   16
28 مدیریت بازاریابی در صنایع تولیدی 24
29 بازاریابی و مدیریت بازار در بخش خدمات 24
30 بازاریابی بین الملل (در صادرات) 24
31 بازاریابی جهانی 24
32 بازاریابی دولتی (انتفاعی) 16
33 تقسیم بندی بازار و تعیین بازار هدف 16
34 روشهای قیمت گذاری در بازاریابی 16
35 استراتژی های قیمت گذاری در بازاریابی 16
36 استراتژی ارتباط  با مشتری 16
37 مدیریت شبکه توزیع و حمل و نقل 16
38 مدیریت تبلیغات در بازاریابی 24
39 ترویج فروش در بازاریابی (تاکتیکهای پیشبرد فروش) 8
40 مدیریت روابط عمومی در بازاریابی 8
41 فروش شخصی در بازاریابی 8
42 بازاریابی مستقیم 8
43 مدیریت برنامه بازاریابی (تدوین برنامه بازاریابی) 16
44 مدیریت کنترل بازار 16
45 مدیریت ارتباط با مشتری 32
46 مدیریت رضایت مشتری (و روشهای اندازه گیری آن) 16
47 مدیریت ارتباط مشتری و روشهای اندازه گیری رضایت آن 24
48 مهارتهای ارتباطی در بازاریابی 16
49 مدیریت بازاریابی صادرات 16
50 مدیریت بازاریابی و مسئولیت اجتماعی 16
51 مدیریت نام تجاری (مدیریت برند) 24
52 آسیب شناسی بازاریابی 8
53 مهندسی فروش (کاربردی) 16
54 مدیریت فروش (کاربردی) 16
55 مدیریت عملیات فروش (کاربردی) 8
56 مدیریت بازاریابی تلفنی (کاربردی) 16
57 مدیریت بازاریابی صادرات (کاربردی) 16
58 مدیریت صادرات 32
59 مدیریت عملیات صادرات (کاربردی) 24
60 مدیریت توسعه صادرات 16
61 مدیریت خرید و سفارشات داخلی 16
62 مدیریت واردات (مدیریت خرید خارجی) 16
63 اعتبارات اسنادی مقدماتی (UCP600) 16
64 اعتبارات اسنادی پیشرفته (UCP600) 16
65 روشهای پرداخت بین المللی در بازرگانی 24
66 اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل 16
67 اصول تنظیم و انعقاد قراردادهای بین المللی 24
68 اینکوترمز 2000 و نقش آن در قراردادهای بازرگانی 16
69 مدیریت بسته بندی 16
70 مدیریت برون سپاری 16
71 مدیریت حمل و نقل 16
72 شیوه های حضور در نمایشگاه ها ی بین المللی 8
73 مقررات صادرات و تشریفات گمرکی کالاهای صادراتی 16
74 مجموعه مقررات و اطلاعات کاربردی واردات کالا 16
75 مهارتهای عمومی تجارت و بازرگانی بین المللی 40
76 دوره جامع مهارتهای تجارت و بازرگانی بین المللی 72
77 اصول مکاتبات بازرگانی 16
78 فنون مذاکرات بین المللی 16
79 اینکوترمز 2000 8
80 اینکوترمز 2000 و نقش آن در قراردادهای بین المللی 8
81 آمادگی آزمون حق العملکاری 16
82 امور گمرکی و ترخیص کالا 16
83 تنظیم قراردادهای بین المللی 1 24
84 تنظیم قراردادهای بین المللی 2  (بررسی انواع قراردادهای بین المللی) 24
85 مقررات صادرات و واردات و کاربرد آن در ثبت سفارش و ترخیص 16
86 آشنایی با ثبت سفارش از طریق اینترنت 8
87 حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا 16
88 آشنایی با بیمه های بازرگانی 16
89 بازاریابی خدمات 16
90 سازمان های بازرگانی و اقتصادی بین المللی 16
91 مدیریت زنجیره تامین (SCM) 16
92 دوره جامع لجستیک و مدیریت زنجیره تامین 24
93 آشنایی با تجهیزات حمل و نقل 16
94 مدیریت حمل و نقل 16
95 برنامه ریزی حمل و نقل 16
96 مدیریت انبار و انبارداری (در بازرگانی) 16
97 آیین نامه معاملات دولتی و تهیه و تنظیم اسناد مناقصات 16
98 برگزاری مناقصات و مدیریت قراردادها 24
99 قراردادهای داخلی 16
100 ارزیابی طرحهای اقتصادی و صنعتی 16
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مهرداد صحرایی می باشد.