دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۰۷:۰۴

فنون اداری و منابع انسانی


ردیف نام دوره آموزشی
1 نیاز سنجی نیروی کار
2 قوانین کار و تامین اجتماعی
3 آموزش اصول استخدام نیروی انسانی
4 اصول تنظیم قراردادهای استخدامی (در زمینه های مختلف)
5 مدیریت منابع انسانی
6 مدیریت رفتار سازمانی
7 مدیریت حقوق و دستمزد
8 مدیریت بیمه کارکنان
9 ایجاد انگیزه در کارکنان
10 ارزشیابی کارکنان در 4 سطح
11 مسئولین دفاتر مدیران (مقدماتی)
12 اصول نامه‌نگاری اداری و گزارش‌نویسی
13 دبیرخانه الکترونیکی و مکاتبات بدون کاغذ
14 اصول بایگانی
15 امور اداری (ویژه مسئولین دفاتر مدیران، مسئولین دبیرخانه و بایگانی)
16 حفاظت فیزیکی «وظایف انتظامات سازمان‌ها»
17 آموزش کاربردی- نگارش ایمیل مؤثر
18 نکات اساسی در ایجاد آرشیو فنی و روش‌های مهم در بایگانی اسناد فنی
19 بهینه‌سازی سیستم دبیرخانه و امور دفتری (ویژه مسئولین دفاتر مدیران و کارکنان دبیرخانه)
20 مسئولین دفاتر مدیران (تکمیلی)
21 دبیرخانه الکترونیکی و مکاتبات بدون کاغذ
22 مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی
23 قوانین و مقررات ویژه ناظرین اموال- (امین اموال)
24 مسئولین دفاتر مدیران (مقدماتی)
25 توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران
26 گزارش‌نویسی کاربردی و شیوه نگارش نامه‌های اداری
27 مدیریت روابط عمومی
28 اصول بایگانی
29 شیوه‌های ایجاد انگیزش در کارکنان بوسیله عوامل غیرمادی
30 توسعه مهارتهای سرپرستی
31 تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت آنان
32 مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی
33 مقررات ناظر بر انواع قرارداد کار
34 گزارش نویسی کاربردی و شیوه نگارش نامه‌های اداری
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مهرداد صحرایی می باشد.